Avdelinger

Nystua, 1-2 år

Her jobber:

  • Anne- linn- pedagogisk leder
  • Tonje- assistent/eier
  • Aurora- assistent/ ped.leder
  • Kjersti-  fagarbeider

På Nystua har vi 9 barn i alder 1-3 år, men i år vil barna være 1-2 år hos oss. Vi har mye fokus på ro, nærhet og trygghet. Vi ser at de minste leker og utforsker med kroppen først, og vi legger til rette for tilpassede leke materialer og møteplasser med det som utgangspunkt. Det er også viktig å ha mye av de samme tingene har vi erfart. Vi bruker mye eventyr og sang og små barn elsker repetisjoner. I år har vi prosjekt bevegelse. Det blir spennende å se hvor det vil ta oss

Vi starter med tilpasset selvstendighetstrening allerede på Nystua. Små barn kan ofte så mye mer enn de voksne tror, vi må bare gi de sjansen. 2- åringene spiser på eget bord og øver på å forsyne seg selv, smøre, helle og rydde etter seg. Vi ser også at de aller fleste elsker å få hjelpe til med ulike oppgaver.

Vi har fokustid mellom 09.00 og 10.00. Den tiden har personalet kun fokus på barnas lek, aktiviteter og samspill. Da driver vi ikke med noe annet. Noen ganger har vi grupper med tilrettelagte aktiviteter og andre ganger frilek.

Vi spiser varmmat en gang i uken og spiser vårt eget bakte brød de andre dagene. Vi starter hver dag med havregrøt til frokost. Vi har fokus på sunn mat med grønnsaker og frukt til måltidene.


Gamlestua nede, 2-4 år

Her jobber:

  • Trude- pedagogisk leder
  • Trine- assistent
  • Heidi- assistent
Gamlestua Nede er en avdeling for de mellomste barna i barnehagen. Vi er 9 barn, som er født i 2020 og 2021. Det er en pedagogisk leder og to assistenter som deler en stilling. Høsten starter med fokus på å bli kjent, og til å skape en følelse av et fellesskap. 

Vi fokuserer på omsorg og trygghet, hvert enkelt barn skal bli sett og hørt. Vi har også fokus på mestring og selvstendighets trening, da vi erfarer at barna ofte ønsker, og er motivert, for å prøve og greie ting selv. Dagsrytmen gjennom barnehagedagen skaper forutsigbarhet og trygghet. Etter frokost, litt lek og rydding, har vi samlingsstund, hvor synger, hører på eventyr, leser eller deler noe som er viktig den dagen. Vi kan også snakke om hvilken dag det er, hvem er i barnehagen/hvem som eventuelt ikke er der, om årstida vi er i og hvilke klær vi må ha på oss ute. 

Til lunsj serverer vi et varmt måltid i uka, og ellers hjemmebakt brød med et utvalg av pålegg. Vi supplerer måltidene med frukt og grønnsaker, og ønsker å motivere barna til å smake. Etter lunsj er det soving og hvilestund, noe som vi og mener er en viktig del av disse barnas hverdag, for å lære å senke tempoet og la kroppen hvile. Da kan det være helt stille, eller vi kan høre på rolig musikk eller en fortelling. 

En dag i uka har vi fast tur-dag, og da har barna med sekk med matpakke og drikke. 
Vi har skogen i umiddelbar nærhet, og vi ønsker å sette fokus på hva som skjer i de forskjellige årstidene. Vi starter med temaet høst i september, med alt det innebærer av farger, småkryp, dyr, høstonn på gården og forskjellig vær. Vi kommer til å jobbe i mindre grupper, hvor vi deler barna etter alder. Her kan vi ha mer tilrettelagte aktiviteter, som for eksempel formingsaktiviteter eller matlaging. 

LEKEN er en viktig del av små barns liv, og den ønsker vi at skal få rom og tid til å utfolde seg gjennom dagen. Leken er barnas viktigste arena for sosial læring og sosial kompetanse, og vi vil legge til rette så godt som vi kan, for leke muligheter, både inne og ute. Vi vil og ta utgangspunkt i barnegruppas behov, når vi tilrettelegger lekemiljøet, og vi ønsker at det skal være i forandring/dynamisk.

Gamlestua oppe, 4-6 år

Her jobber:

  • Camilla- pedagogisk leder/ eier
  • Tonje- assistent/ eier
  • Tanya- assistent

Gamlestua Oppe er avdeling for de eldste i barnehagen. Her går det dette året 12 barn, født 2018 og 2019. Det er en pedagogisk leder og to assistenter som deler en stilling som jobber her.


På høsten bruker vi tid på å bli kjent med hverandre og skape et fellesskap i den «nye» gruppa. Felles opplevelser binder gruppa sammen og bidrar til følelsen av samhørighet. En gruppe hvor alle blir sett og verdsatt for den en er, gir gode muligheter for trivsel og positiv utvikling.

Mandag, torsdag og fredag deles barna i smågrupper som veksler på inne-aktiviteter og utelek . Inne-grupper kan fordype seg i tema for perioden, matlaging, spill, forming m.m.

Onsdager er turdag. Da er målet oftest et fast sted i skogen. Vi undrer oss og utforsker skogen med hele sanseapparatet, og legger fokus på ro og naturglede.

Vi legger stor vekt på å jobbe mot et inkluderende barnehagemiljø.

Førskolegruppa har eget opplegg to ganger pr. uke.

Ved lunsjen har barna faste plasser ved to bord og en voksen per bord. Vi ønsker at måltidene skal ha en god atmosfære med vekt på matglede, trivsel, samtaler og tid til at hvert enkelt barn blir ivaretatt. God tid er sentralt slik at barna får et avbrekk og en pause i løpet av dagen. Begge måltidene starter med et utvalg av frukt og grønnsaker. Ved "tre-måltidet" leser vi bok.