VÅR PEDAGOGISKE PLATTFORM

I Maurtua ønsker vi å fremme barnas robusthet. Vi vil at de skal ha tro på seg selv og sine ressurser. De skal kunne sette seg mål og nå disse, men også lære å takle nederlag og frustrasjon. Alle barn gjør så godt de kan, ut ifra sine forutsetninger. Vi ønsker å møte alle barn med anerkjennelse, raushet og et godt blikk. Maurtua skal være et godt sted å være for alle barn og voksne.

Barnets møte med natur beriker barndommen, og gir barna verdifull kompetanse og kjærlighet til alt som lever.

VÅR MÅLSETTING ER AT MAURTUA BARNEHAGE SKAL VÆRE ET STED DER ALLE BARN FØLER SEG IVARETATT OG HAR DET GODT. VI JOBBER FOR AT ALLE BARN SKAL BLI STERKE OG TRYGGE I SEG SELV. DE SKAL KOMME HIT OG FØLE AT DE KAN BÅDE LANDE TRYGT, MEN OGSÅ SVEVE OG VÆRE FRI.

Maurtua barnehage er en gårdsbarnehage med hester og høner. Barna er med på mating og stell av dyr, og iblant får de seg en ridetur. Skogen er vår nærmeste nabo og den bruker vi mye! Vi er opptatt av å dyrke egne grønnsaker/bær, og i 2023-2024 skal vi delta i et prosjekt for å lære mer om dyrking. 

Om vinteren tråkker vi opp skispor på jordet vårt, og mange har gått livets første tur på ski her.

Fotogalleri

Ta kontakt med oss

Skriv til oss

Maurtua barnehage Nordre Follo
Oppegårdsveien 50, 1423 Ski
maurtuaski@gmail.com

Ring oss

(+47) 95492262 (Camilla Svae)

(+47) 41236223 (Tonje Wilhelmsen)